ỨNG DỤNG GIÚP PHỤ HUYNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

 • check_circle Lớp 1 -3
 • check_circle Kiểm tra
 • check_circle Luyện tập

+30000

câu hỏi

+200

đề kiểm tra

+1000

bài học

+1000

video

Con Vui Học Hiệu Quả

 • check_circle Thực hành, rèn luyện và tự đánh giá kiến thức qua từng câu hỏi.
 • check_circle Hỗ trợ ngay bằng video sinh động nếu con gặp vấn đề với câu hỏi.
 • check_circle Tương tác và nhận được sự đồng hành của ba mẹ
 • check_circle Được khích lệ qua giải thưởng, điểm và bảng xếp hạng
 • check_circle Chắc kiến thức qua việc chinh phục từng đơn vị kiến thức trong chương trình học

Phụ Huynh Yên Tâm

Nắm bắt kịp thời, mọi lúc về tình hình học của con
Được gợi ý lộ trình học tập phù hợp với con
Giao nhiệm vụ cho con để thúc đẩy việc học tập
Khích lệ, động viên con kịp thời
Chủ động bồi dưỡng phần yếu cùng con
Đăng ký học cho con

Chương Trình Ưu Việt

 • check_circle Khung chương trình đầy đủ, chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD
 • check_circle Khung chương trình được sơ đồ hóa, liên quan chặt chẽ với nhau
 • check_circle Chia nhỏ kiến thức và tiếp cận theo phương pháp luận Microleanring và Mastery

Tiếp Cận Hiện Đại

 • check_circle Nắm bắt và khắc phục điểm yếu thông qua thực hành vận dụng kiến thức
 • check_circle Trợ giúp kịp thời, sinh động theo hướng giúp con nắm được bản chất và tư duy
 • check_circle Phương pháp luận Microleanring và Mastery Learning kết hợp với công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tao.

Đầy Tính Thách Thức

Phần Thưởng Hấp Dẫn

 • check_circle Các trò chơi giới hạn thời gian đầy tính thách thức
 • check_circle Phần thưởng đa dạng phong phú, kích thích trẻ sử dụng ứng dụng lâu dài

Học hay đã giúp các con "Học mà chơi"

nhưng vẫn đạt hiệu quả như nào

Bảng giá gói học

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 3 THÁNG
 • 450.000 VNĐ

 • 399.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 6 THÁNG
 • 750.000 VNĐ

 • 499.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 12 THÁNG
 • 1.250.000 VNĐ

 • 799.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 18 THÁNG
 • 1.550.000 VNĐ

 • 999.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 24 THÁNG
 • 450.000 VNĐ

 • 399.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 3 THÁNG
 • 450.000 VNĐ

 • 399.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 6 THÁNG
 • 750.000 VNĐ

 • 499.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 12 THÁNG
 • 1.250.000 VNĐ

 • 799.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 24 THÁNG
 • 450.000 VNĐ

 • 399.000 VNĐ

TOÁN

GÓI HỌC SỬ DỤNG 18 THÁNG
 • 1.550.000 VNĐ

 • 999.000 VNĐ

Trải Nghiệm Học Tập Cùng Hochay