Được thiết dành riêng cho phụ huynh có con học lớp 1 - lớp 3 muốn chủ động nắm bắt tình hình học tập của con. Hochay là ứng dụng gồm các tính năng thống kê học tập, giao nhiệm vụ học tập, gợi ý lộ trình học tập cho con. Giúp phụ huynh yên tâm về việc học tập của trẻ

Trải Nghiệm Học Tập Cùng HocHay

Quản Lý Nhiều

Tài Khoản Cùng Lúc

Ứng dụng cho phép phụ huynh thêm bớt không giới hạn các tài khoản con. Quản lí quá trình học tập của các tài khoản riêng biệt này một cách độc lập trên 1 ứng dụng duy nhất.

Được Gợi Ý

Kế Hoạch Học Tập Của Con

Hochay sử dụng thuật toán logic, trí tuệ nhân tạo, bigdata để điều chỉnh chương trình học cho con một cách linh động. Dựa vào kết quả phân tích gợi ý lộ trình học tập phù hợp.

Tập Trung Theo Dõi

Kiến Thức Con Còn Thiếu

Thống kê và nhắc nhở phụ huynh theo dõi các vấn đề của trẻ. Đồng thời ứng dụng cũng tự sinh các nhiệm vụ hướng đến giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng ở trẻ.

Trải Nghiệm Học Tập Cùng Hochay