Mastery Learning

Học thành thạo - Hochay ứng dụng nguyên lí này vào xây dựng chương trình. Với mỗi đơn vị kiến thức sẽ được chia thành các nhiệm vụ với mức độ thành thạo khác nhau. Học sinh phải thực hiện từng nhiệm vụ nếu vượt qua, sẽ được chuyển qua nhiệm vụ tiếp theo. Nếu học sinh thất bại, Hochay sẽ hướng dẫn và chỉ ra những năng lực nào còn thiếu. Sau đó học sinh tiếp tục quay lại nhiệm vụ cho đến khi thành thạo kiến thức đó

Microlearning

Chia nhỏ kiến thức - Chương trình học sẽ phân chia lại các kiến thức lớn thành các kiến thức nhỏ nhất. Đảm bảo các kiến thức nhỏ nhất là một mắt xích trong chuỗi kiến thức. Nhờ vậy mà học sinh có thể học trong từng khoảng thời gian ngắn, có hiệu quả hơn

Adaptive Learning

Học tập thích ứng, mỗi học sinh có năng lực học tập khác nhau. Hochay cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh qua từng thời điểm. Đảm bảo học sinh luôn học tập phù hợp và hiệu quả.

Trải Nghiệm Học Tập Cùng Hochay